Kurumsal Arıtma

EKOÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ; tekstil, ilaç, gıda, deri, kozmetik, metal ve diğer sektörlerle ilgili atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi, fizibilite çalışmaları ve anahtar teslimi uygulamalarını gerçekleştirmektedir.


Üretim prosesleri sonucu ortaya çıkan atıksuların arıtımı, bertarafı ve geri kazanımı amaçlı tasarladığımız ve anahtar teslimi uygulamalarını gerçekleştirdiğimiz endüstriyel atıksu arıtma tesislerimiz, sektöre ve proses sonucu ortaya çıkan atıksu yükü ve niteliğine göre özel olarak tasarlanmakta ve projelendirilmektedir.


Bu kapsamda; farklı endüstrilerden kaynaklanan farklı karakterizasyona sahip atıksulara laboratuarımızda arıtılabilirlik çalışmaları uygulanmakta ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan en uygun arıtma prosesi tasarlanmaktadır.


Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri tasarım aşamaları;


 • Fizibilite ve Arıtılabilirlik Çalışmaları
 • Tasarım ve proses seçimi
 • İmalat projelerinin hazırlanması
 • Üretim süreci ve yapım işleri
 • Mekanik ve elektromekanik ekipmanların temini
 • Tesis otomasyon ve enstrümantasyonu
 • Montaj işleri
 • İşletme ve devreye alma
 • Tesis Sonu Kalite Kontrol hizmetleri
 • Periyodik Servis ve Danışmanlık

 

süreçlerini kapsamaktadır.

Sektör ve atıksu karakterizasyonuna göre tasarlanıp projelendirilen endüstriyel atıksu arıtma tesislerimiz;


 • Konvansiyonel Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Konvansiyonel Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Konvansiyonel Kimyasal + Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Paket Yağ Seperatörleri
 • Paket Tip Önlem Tesisleri
 • Nötralizasyon Üniteleri
 • Krom İndirgeme Üniteleri
 • Ağır Metal Giderme Üniteleri
 • Koagülasyon Üniteleri
 • Flokülasyon Üniteleri
 • Sedimantasyon Üniteleri
 • Çamur Susuzlaştırma Üniteleri
 • Geri Kazanım Sistemleri


şeklinde gruplandırılabilir.

 • İLERİ PROSES TEKNOLOJİSİ

Advanced Process Technology

 • TAM OTOMATİK İŞLETME PERFORMANSI

Fully Automatic Operation Performance

 • YÜKSEK ARITMA VERİMİ

High Treatment Efficiency

 • MİNİMUM BAKIM

Minimum Upkeep

 • DÜŞÜK İLK YATIRIM VE İŞLETME MALİYETİ

Low Investment and Operation Cost

 

 


EKOÇEVRE; anahtar teslimi uygulamalarını gerçekleştirdiği endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden çıkan deşarj sularının, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı T.C. Çevre Kanunu 8 ve 11. maddeleri ile 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili tablo değerlerine uygun olduğunu taahhüt ve garanti eder.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ EKİPMANLARI


 • IZGARA VE ELEK SİSTEMLERİ

Düz Mekanik Izgaralar
Dairesel Izgaralar
Statik ve Döner Tambur Elekler


 • Karıştırıcı ve Yumaklaştırıcılar

Hızlı ve Yavaş Karıştırıcılar


 • Sıyırıcı, Yoğunlaştırıcı ve Kum Tutucular

Merkezden Tahrikli Sıyırıcılar
Döner Köprülü Sıyırıcılar
Dikdörtgen Tank Sıyırıcıları
Dairesel Yoğunlaştırıcılar
Kum Tutucu Ekipmanları


 • Havalandırıcılar

Yüzer Tip Dubalı Havalandırıcılar
Sabit Dik Şaftlı Havalandırıcılar
Yatay Milli Havalandırıcılar
Aerojetler
Blowerlar


 • Difüzör Sistemleri
 • Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları

Filtre Presler
Belt – Filtre Presler