Kentsel Arıtma

Nüfus yoğunluğunun, 1000 eşdeğer nüfusun üzerine çıktığı köy, kasaba, tatil yöreleri,ilçe, şehir…….vb yerleşim noktaları için özel olarak tasarladığımız kentsel atıksu arıtma tesisleri; betonarme konvansiyonel aktif çamur sistemleri yada sac konstrüksiyon paket atıksu arıtma tesislerinin paralel olarak çalıştırılması olmak üzere alternatifli olarak projelendirilmektedir.

Kentsel atıksu arıtma tesislerimiz % 95 gibi yüksek bir arıtma verimine sahip olmakla birlikte, arıtılmış su geri dönüşüm
( bahçe sulama yada zirai sulama ) amaçlı da kullanılabilmektedir.

Kentsel atıksu arıtma tesisleri çıkış suyu standardı olarak T.C. Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan Tablo 21.2 ve 21.3 ile belirlenmiş olan deşarj suyu standartları baz alınmaktadır.